Snel, eenvoudig en kosteloos een betalingskenmerk converteren!

Aanslagnummer

Een aanslagnummer is een unieke code die de Nederlandse Belastingdienst gebruikt om de communicatie en administratie van belastingzaken te vergemakkelijken. Dit nummer wordt gebruikt om specifieke belastingaangiftes en -aanslagen te identificeren. Het aanslagnummer wordt vermeld op alle correspondentie van de Belastingdienst, zoals aanslagbiljetten, beschikkingen en betalingsherinneringen.

Programma voor het berekenen en uitlezen van een aanslagnummer

Onderdelen van een aanslagnummer

Een aanslagnummer bestaat uit verschillende onderdelen, elk met een specifieke betekenis. De samenstelling van een aanslagnummer kan variëren afhankelijk van de belastingsoort en de specifieke situatie van de belastingplichtige. Hier zijn de voornaamste onderdelen:

BSN/RSIN

Het eerste deel van het aanslagnummer is het Burgerservicenummer (BSN) of het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de belastingplichtige. Het BSN/RSIN is een unieke identificatiecode voor individuen en organisaties in Nederland. De Belastingdienst heeft dit nummer nodig om belastingplichtigen correct te kunnen identificeren. Het gebruik van het BSN/RSIN in het aanslagnummer voldoet aan de privacyregelgeving, omdat het enkel wordt gebruikt voor doeleinden die zijn vastgelegd in de wet.

Soortaanduiding

Het volgende deel van het aanslagnummer is een letter die de soort belasting aangeeft. Dit kan bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting of loonbelasting zijn. De verschillende lettercodes en betekenis van dit deel van het aanslagnummer staan uitgesplitst op de pagina: Betekenis aanslagnummer – Lettercodes

Tijdvak of aard van de aanslag

Vervolgens bevat het aanslagnummer informatie over het tijdvak of de aard van de aanslag. Dit kan bijvoorbeeld het kwartaal of het jaar zijn waarop de aanslag betrekking heeft, of het kan aangeven of het een voorlopige of definitieve aanslag is. Voor meer informatie over de verschillende tijdvakken en soorten aanslagen, zie de pagina: Betekenis aanslagnummer – Tijdvakken

Jaartal

Wanneer van toepassing, bevat het aanslagnummer ook het jaartal waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Dit helpt bij het ordenen en terugvinden van belastingdocumenten.

Zoekhulp voor het achterhalen van een aanslagnummer

Onze zoekhulp is een handig hulpmiddel dat ontworpen is om gebruikers te helpen bij het achterhalen van een aanslagnummer. De tool neemt als input een betalingskenmerk behorend bij een aanslagnummer en vertaalt deze om een aanslagnummer te genereren. Dit kan uiterst nuttig zijn als u wilt begrijpen hoe een aanslagnummer is samengesteld.