Snel, eenvoudig en kosteloos een betalingskenmerk converteren!

Privacy beleid Belastingkenmerk.nl

Dit privacy beleid beschrijft hoe Belastingkenmerk.nl omgaat met persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Belastingkenmerk.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Belastingkenmerk.nl slaat de volgende gegevens op in een beveiligde database:

Ø  De invoer zonder BSN/RSIN

Ø  De uitvoer(jaartal, soort en tijdvak)

Ø  Mogelijke foutmeldingen

 

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De opgeslagen gegevens worden enkel gebruikt voor het verbeteren en monitoren van het script, en om inzicht te krijgen in het aantal gebruikers en zoekopdrachten. Belastingkenmerk.nl deelt deze gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Hoe worden de gegevens beschermd?

Belastingkenmerk.nl neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Belastingkenmerk.nl bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, wanneer er geen foutmelding uit de berekening volgt betekent dit dat de gegevens direct weer verwijdert zijn. Foutmeldingen kunnen worden bewaard enkel voor verbetering van het script. 

 

Wijzigingen privacy beleid

Belastingkenmerk.nl behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld via de website.

 

Google Analytics

Belastingkenmerk.nl maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Hiervoor worden cookies geplaatst op de computer van de gebruiker. Google Analytics verzamelt gegevens zoals het IP-adres van de gebruiker, de locatie van waaruit de website wordt bezocht, het type browser en het apparaat waarmee de website wordt bezocht. Deze gegevens worden geanonimiseerd en kunnen niet worden herleid naar individuele gebruikers. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en rapporten op te stellen over website-activiteit. Door gebruik te maken van deze website, stemt de gebruiker in met het verwerken van de gegevens door Google Analytics zoals beschreven in het privacy beleid van Google.

Google Adsense

Belastingkenmerk.nl maakt gebruik van Google Adsense, een advertentieservice die wordt aangeboden door Google. Google Adsense stelt ons in staat om op de website advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruikers. Hierbij worden cookies gebruikt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van de gebruikers, zodat gepersonaliseerde advertenties kunnen worden getoond.

De informatie die wordt verzameld via Google Adsense omvat onder andere het IP-adres van de gebruiker, de locatie van waaruit de website wordt bezocht, het type browser en het apparaat waarmee de website wordt bezocht. Deze gegevens worden geanonimiseerd en kunnen niet worden herleid naar individuele gebruikers.

Het gebruik van Google Adsense en de plaatsing van cookies zijn in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om cookies te weigeren door de instellingen in hun webbrowser aan te passen. Het is echter belangrijk op te merken dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website en de weergave van advertenties.

Belastingkenmerk.nl heeft geen controle over de inhoud van de advertenties die door Google Adsense worden weergegeven. We streven ernaar om alleen advertenties te tonen die relevant zijn voor de gebruikers en die passen bij de inhoud van onze website.

Door gebruik te maken van deze website, stemt de gebruiker in met het gebruik van Google Adsense en het plaatsen van cookies zoals beschreven in het privacybeleid van Google.

Belastingkenmerk.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van externe websites waarnaar eventueel wordt verwezen via advertenties van Google Adsense. Gebruikers worden aangeraden om het privacybeleid van deze websites te raadplegen voor meer informatie over hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

 Conclusie

Dit privacy beleid beschrijft hoe Belastingkenmerk.nl omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de website. Gebruikers worden geïnformeerd over welke gegevens worden verzameld, waarvoor ze worden gebruikt, hoe ze worden beschermd en hoelang ze worden bewaard. Tevens wordt vermeld dat gebruikers recht hebben op inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens en dat Belastingkenmerk.nl zich het recht voorbehoudt om het privacy beleid te wijzigen.