Snel, eenvoudig en kosteloos een betalingskenmerk converteren!

Privacy beleid Belastingkenmerk

Belastingkenmerk, gevestigd aan Molenstraat 97,  6712CT in Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@belastingkenmerk.nl
Molenstraat 97, 6712 CT in Ede

Persoonsgegevens die wij verwerken

Belastingkenmerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie
    en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Invoeren die handmatig worden ingegeven op onze website en/of binnen de applicatie en/of automatisch worden verzameld door
    middel van een browserextensie.
  • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website (www.belastingkenmerk.nl) verwerkt invoeren van gebruikers. De invoer van de gebruiker en daaruit voortkomende resultaten (inclusief logs) worden niet opgeslagen door Belastingkenmerk en zijn voor niemand binnen de organisatie Belastingkenmerk inzichtelijk.

Voor Belastingkenmerk gelden de volgende grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

1. Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst: Wanneer u een overeenkomst met Belastingkenmerk aangaat voor onze dienstverlening, verwerken wij uw persoonsgegevens om deze overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit omvat het creëren van een account binnen onze applicatie, waardoor u toegang krijgt tot onze diensten en functionaliteiten die overeengekomen zijn. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover noodzakelijk om uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te behandelen en/of de overeenkomst uit te voeren, inclusief het bieden van ondersteuning en het onderhouden van contact voor zover nodig.
Gegevens die binnen de applicatie (app.belastingkenmerk.nl) worden ingevoerd of automatisch verzameld door browserextensie(s), essentieel voor de functionaliteit van zowel de applicatie als de extensie, kunnen persoonsgegevens bevatten. Invoer, uitvoer en logs van deze gegevens worden niet opgeslagen, noch zijn ze toegankelijk voor medewerkers binnen de organisatie Belastingkenmerk.

2. Gerechtvaardigd belang van Belastingkenmerk: Dit omvat het verwerken van persoonsgegevens voor:

o   Automatische verstrekking van uw gegevens aan onze hostingpartij, noodzakelijk voor het functioneren van onze website en applicatie.

o   Verwerken van gegevens die niet direct door u zijn verstrekt maar noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan onze klanten, zoals gegevens ingevoerd in onze softwareoplossingen.

o   Het gebruik van CRM-systemen voor het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen.

Wanneer u een overeenkomst met Belastingkenmerk heeft, mogen wij u, zonder voorafgaande instemming, e-mailberichten sturen die relevant kunnen zijn op basis van uw eerdere overeenkomst(en) met ons. U kunt zich altijd afmelden voor dergelijke berichten.

3. Uw toestemming: Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail, of wanneer we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken of delen met derden, vragen we om uw expliciete toestemming. Uw toestemming is altijd specifiek gebonden aan het doel van de verwerking. Als er meerdere doeleinden zijn, informeren wij u hierover en vragen voor elk doel afzonderlijk uw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Belastingkenmerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Belastingkenmerk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Belastingkenmerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet anders voorschrijft of ons verplicht persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Belastingkenmerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Belastingkenmerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Europese Economische Ruimte

Belastingkenmerk bewaart uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Echter, het is mogelijk dat sommige verzamelde persoonsgegevens naar locaties buiten de EER worden verstuurd of opgeslagen vanwege samenwerkingen met externe dienstverleners buiten dit gebied. In dergelijke gevallen zorgt Belastingkenmerk ervoor dat de verwerking van uw gegevens buiten de EER veilig en volgens de wet verloopt. Hiervoor worden noodzakelijke maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens adequaat beschermd worden.

Toegang tot Persoonsgegevens

Alleen medewerkers van Belastingkenmerk die hiertoe zijn geautoriseerd, kunnen uw persoonsgegevens inzien, en dit alleen voor zover nodig om hun taken uit te voeren. Iedereen die toegang heeft tot uw gegevens, inclusief ingeschakelde derde partijen, is gebonden aan geheimhouding. Mocht Belastingkenmerk besluiten uw gegevens door derden te laten verwerken, dan worden stappen ondernomen om te zorgen dat uw gegevens net zo veilig en vertrouwelijk behandeld worden als door ons, inclusief het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

Cookies

Belastingkenmerk maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein bestand dat bij het bezoeken van de website op uw apparaat wordt geplaatst. In de privacy- en cookie-instellingen op de website vindt u meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Uw Rechten

U heeft het recht om Belastingkenmerk te verzoeken om inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsook beperking van de betreffende verwerking. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking en recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar uzelf of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Ter verificatie van uw identiteit bij een verzoek, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar zijn gemaakt ter bescherming van uw privacy. Belastingkenmerk reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking beïnvloedt.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of de toezichthouder in het land waar u woont, indien u denkt dat Belastingkenmerk niet correct met uw gegevens omgaat.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring, of indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Belastingkenmerk, kunt u contact met ons opnemen. Bij Belastingkenmerk staan we klaar om u te helpen met vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen.